Boje Vašeg doma   Tel +387 51 388 820


Mase za izravnjanje i popunjavanje

GLET-C
masa za gletovanje unutrašnjih
zidova i stropova

GLET-P
masa za gletovanje unutrašnjih
zidova u pasti

GLET-F
masa za gletovanje vanjskih
zidova

Z-M
završni malter PODOLIT
masa za izravnavanje
betonskih podova

KERAFUG C
masa za fugiranje
keramičkih pločica

R-KIT
reparaturni kit

HIDROFOB
cementna hidroizolaciona masa


Više o svim vrstama izolacionih i masa za popunjavanje...

GLET-C masa za izravnjanje i popunjavanje

glet-masa-za-izravnjanje

GLET-C

GLET-C je bijela masa u prahu izrađena od kvalitetnih hodrauličnih veziva,punila i aditiva,
služi za fino izravnavanje unutrašnjih zidova
PRIPREMA PODLOGE podloga mora biti čvrsta, suha, bez prašine, masnoća i drugih nečistoća. Gletom-C ne preporučuje se obrada vlažnih i stačno vlažnih zidova
PRIPREMA MASE masa za gletovanje priprema se dodavanjem vode u odnosu 3:1 (Glet-C : voda). Miješa se sporohodnom mješalicom dok ne dobijemo homogenu masu. Izmješana masa treba da odstoji 15-20 min. i ponovo izmiješa.
PRIMJENA Glet-C se nanosi ravnom čeličnom gletericom i to u dva sloja.Nakon drugog sloja preporučujemo, ako je potrebno , brušenje sa sitnim brusnim papirom kako bi dobili što ravniju površinu. Prilikom gletovanja starijih, poroznih i vodoupojnih zidova preporučujemo prethodno nanošenje Podloge-C. Ne preporučujemo rad na temperaturi ispod 5ºC

SKLADIŠTENJE
u suhom prostoru na drvenima paletama

GLET-P masa za fino izravnjanje i popunjavanje

glet-masa-za-izravnjanje

GLET-P je bijela masa u pasti izrađena od kvalitetnih hodrauličnih veziva,punila i aditiva,
služi za fino izravnavanje unutrašnjih zidova
PRIPREMA PODLOGE podloga mora biti čvrsta, suha, bez prašine, masnoća i drugih nečistoća. Gletom-P ne preporučuje se obrada vlažnih i stačno vlažnih zidova
PRIMJENA Glet-P se nanosi ravnom čeličnom gletericom i to u dva sloja.Nakon drugog sloja preporučujemo, ako je potrebno , brušenje sa sitnim brusnim papirom kako bi dobili što ravniju površinu. Prilikom gletovanja starijih, poroznih i vodoupojnih zidova preporučujemo prethodno nanošenje Podloge-P. Ne preporučujemo rad na temperaturi ispod 5ºC

SKLADIŠTENJE
u suhom prostoru

PODOLIT

PODOLIT je masa za izravnavanje unutrašnjih betonskih podloga koje služe za parket, keramiku, tekstilne i PVC obloge. Upotrebljava se i kao završni sloj u garažama, podrumima, skladištima i sl.gdje nije izloženo većem trenju ( viljuškari, kamioni....)
PODOLITOM ne možete izravnati nagibe, već samo grube površine betona
PODOLIT je jednokomponenta praškasta masa, izrađena od mineralnih punila, aditiva hidrauličnih i polimernih veziva.
PRIPREMA PODLOGE podloga mora biti čista, čvrsta, suha, bez masnoća i stara najmanje 30 dana.
PRIPREMA I UGRADNJA u masu se doda cca 20 % vode, izmješa, pusti da odstoji 5-10 min i ponovo izmiješa. Na prethodno impregniran pod sa Podlogom C, masa se nanosi obično u dva sloja. Prvi se slojem izvrši grubo izravnavanje i nakon cca 24 sata sa drugim slojem se na fino izravna površina.Nakon 24h pod je prohodan.Radove izvoditi na temperaturi od +5°C do 30ºC.
Za detaljnije informacije obratite se našoj tehničkoj službi

SKLADIŠTENJE
u suhom prostoru.